Chế độ xem hiện tại
Thế giới ba không/kt0909
120,000 ₫
Sách thường mua cùng
Bán hàng thời kỹ thuật số/kt0909
76,800 ₫
Học gì để không thất nghiệp?/kt0909
76,800 ₫
Khởi nghiệp nhanh mà chắc/kt0909
96,000 ₫
Lan tỏa ảnh hưởng thời kỹ thuật số/kt0909
120,000 ₫
Lãnh đạo bằng câu hỏi/kt0909
86,400 ₫
Tái tạo tổ chức: Phá vỡ rào cản, thổi bùng sinh khí/kt0909
128,000 ₫
Tôi, tương lai và thế giới/kn0909
128,000 ₫