Chế độ xem hiện tại
Khởi nghiệp nhanh mà chắc/kt0909
96,000 ₫
Sách thường mua cùng
Chiến lược gọi vốn cộng đồng
79,200 ₫
Cẩm nang CEO khởi nghiệp
136,000 ₫
Huy động vốn: Khó mà dễ (TB)
79,200 ₫
Khởi nghiệp - Dẫn đầu cuộc đua
96,000 ₫
Lan tỏa ảnh hưởng thời kỹ thuật số
120,000 ₫
Thuật lãnh đạo khởi nghiệp
96,000 ₫