Chế độ xem hiện tại
Lãnh đạo bằng câu hỏi/kt0909
70,200 ₫
Sách thường mua cùng
10 nguyên tắc vàng của nhà lãnh đạo/kt0909
40,000 ₫
Bộ Sách Quản Trị - Lãnh Đạo
423,600 ₫
Combo Quản trị & Khởi nghiệp
288,000 ₫
Lãnh đạo bằng câu hỏi/kt0909
70,200 ₫
Quản trị công ty khởi nghiệp/kt0909
40,000 ₫
Thuật lãnh đạo khởi nghiệp/kt0909
60,000 ₫
Tài lãnh đạo 3K: Khát khao, khiêm nhường, không quản ngại/kt0909
58,500 ₫