Chế độ xem hiện tại
Huy động vốn: Khó mà dễ (TB)
79,200 ₫
Sách thường mua cùng
Cẩm nang CEO khởi nghiệp
136,000 ₫
Giàu có đâu có khó!
72,000 ₫
Go Global: An MSME's Guide to Global Franchising
240,000 ₫
Làm chủ cửa hàng bán lẻ
79,200 ₫
Marketing sáng tạo dành cho doanh nghiệp nhỏ
63,200 ₫
Ngân hàng đột phá
127,200 ₫
Tạo lập kế hoạch kinh doanh hoàn hảo
72,000 ₫