Chế độ xem hiện tại
Quản trị công ty khởi nghiệp/kt0909
64,000 ₫
Sách thường mua cùng
Cẩm nang CEO khởi nghiệp/kt0909
136,000 ₫
Làm chủ cửa hàng bán lẻ/kt0909
79,200 ₫
Marketing sáng tạo dành cho doanh nghiệp nhỏ/kt0909
63,200 ₫
Nghệ thuật lãnh đạo/kt0909
96,000 ₫
Nhanh hơn, khao khát hơn/kn0909
64,000 ₫
Tuyệt chiêu tuyển dụng/kt0909
71,200 ₫
Tạo lập kế hoạch kinh doanh hoàn hảo/kt0909
72,000 ₫