Yêu cầu xuất hóa đơn đỏ cho đơn đặt hàng này

* Lưu ý - Quý khách vui lòng tự kiểm tra quy định báo cáo thuế doanh nghiệp khi giá trị thanh toán tiền mặt trên 20 triệu đồng.