Ra mắt Đối nhân khéo, Xử thế hay

Thông tin sơ lược về tác giả Heather Hansen:
- Công việc hiện tại: Cố vấn, coach kiêm diễn giả quốc tế.
- Các tác phẩm đã ra mắt: Powerful People Skills; đồng tác giả của 88 Essential Secrets for Achieving Greater Success at Work, Success 365, Great Expatations: Don’t Chop My Passport and Other Stories
- Tác giả nhiều bài viết đăng trên The Straits Times, The Singapore Women's Weekly và Your Choice Magazine; Speak Clearly 2-CD Audio Program.

Bài mới nhất